Editorail

By admin

Tyto stránky byly uvedeny do provozu v září 2004 při příležitosti dvacátého výročí úmrtí Jana Zábrany.

Poslední aktualizace stránek proběhla 30. listopadu 2006.

Stránky edičně připravil Norbert Holub, technickou realizaci zajistil Ondřej Slabý.

Většina textů a fotografií je převzata z publikovaných zdrojů, výjimku tvoří fragment z poémy Havran, básně – “A já vás dávám…“, “Jako když v louky nepožaté…“ a úryvky z dopisu Ludvíku Kunderovi, které dosud nebyly zveřejněny.

Životopis je zpracován na základě kalendária z knihy Jistota nejhoršího.
Povídka Nohy pochází z knihy Sedm povídek.
Básně z padesátých let s výjimkou básní 67 (in Utkvělé černé ikony), “A já vás dávám…” a “Jako když v louky nepožaté…” pocházejí z knihy Jistota nejhoršího.
Básně ze šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let s výjimkou básně MRAK, MRAČENKA, MRAČNO, MRAČENÍ (in Zeď vzpomínek) a Svítáníčko (in Jistota nejhoršího) pocházejí z knihy Celý život.
Úvahy s výjimkou záznamů z roku 1947 (in Causa Jan Zábrana, REFLEX 50, 1993) pocházejí z knihy Celý život.

Editor děkuje za spolupráci Ludvíku Kunderovi, Jarmile Neomytkové, Antonínu Přidalovi,
Marii Zábranové, Lubě Frastacké, Petru Hrbáčovi, Soňi Pokorné a Josefu Škvoreckému

Speciální poděkování autorů internetových stránek patří slečně Evě Petlákové.

Internetové stránky jsou podpořeny grantem Ministerstva kultury ČR

Sponzorují :
Auto-Racek Humpolec, Knihkupectví Jana Zábrany v Humpolci a Pelhřimově, Městský úřad Humpolec, poslankyně PSP ČR Miroslava Němcová, Petr Komenda, Jakub Kovařík.