Stati o Literature

By admin

Isaac Babel

“…Babel byl na základě křivého obvinění na jaře 1939 zatčen a zahynul v berijovském koncentračním táboře. o jeho smrti koluje několik verzí: jedna tvrdí, že byl zastřelen, druhá, že zemřel v roce 1941 v táboře na tyfus, a ani po roce 1954, kdy byl rehabilitován, nebylo o okolnostech jeho smrti oznámeno nic bližšího…”

Dítě, které šlo pro holuby a prošlo pogromem (1966)
in Jan Zábrana, Potkat básníka, Odeon, Praha 1989

Ivan Bunin

“…Sahají po všem a nedostanou nic; milují bez výhrad a je jim opláceno výsměchem a zradou, kterou neopomenou i s úroky krutosti vrátit eventuálním dalším partnerům; dosáhnou-li přesto kdy objektu své touhy, metamorfózuje jim pod rukama v ohyzdný a banální přelud – takový a nejiný je úděl těch, kdož bloudí bezvýchodnými zákruty temných alejí…”

Temné aleje lásky (1962)
in Ivan Bunin, Temné aleje, Mladá fronta, Praha 1962

Allen Ginsberg

“…Vždy existuje ustrnulá představa o tom, jak má poezie vypadat, představa vzniklá na základě analogií s básněmi v té době běžně publikovanými a ze vžitých iluzí o tom, co je „poetické“ a co nikoli. Přijde-li básník s něčím novým, co je s touto představou poetična v rozporu (a jde -li o básníka, je to pravidlo, ne výjimka), dostane se do konfliktu kde s kým. Byl to úděl Whitmanův stejně jako Majakovského: v první instanci se dočkali pouze spílání a sprostot, neboť ve věcech umění se od měšťáků nedá čekat ani smysl pro humor. (Dvacáté století začíná stále víc znát ještě jeden způsob přijetí básnického díla: lhostejnost. To však je něco, s čím by se mělo obrátit na psychiatra spíš toto století, nikoli básníci.)…”

Básník, který neodešel (1969)
in Jan Zábrana, Potkat básníka, Odeon, Praha 1989

Sergej Jesenin

“…V cizině si všude připadal jako ztracený. Chyběla mu ruská příroda, ruské prostředí, nebyl schopen domluvit se o nejzákladnějších věcech (jeden jeho současník říká, že v pěti světových jazycích si uměl pouze objednat alkohol), což vedlo k naprosté závislosti na Duncanové; jeho verše ve volných překladech do angličtiny ztrácely všechen půvab a kritika je prohlašovala za banality; k smrti ctižádostivý a ješitný Jesenin si v záchvatech alkoholismu kompenzoval skutečnost, že o něm americké noviny píší jen jako o manželovi božské Isadory – nikoli jako o básníkovi Jeseninovi…”

in Sergej Jesenin, Lyrika, Československý spisovatel, Praha 1964

Sylvia Plathová

“…Je to kniha nad pomyšlení drásavá, v níž vize reality hraničí s halucinací, kniha dnů prožívaných v šedi, ale s intenzitou horečného snu, kniha ledové analýzy i zaklínání blížící se pohromy, kniha výčitek i sebezpytování, ironie i lítosti, ale také kniha hodin předcházejících úsvitu: denně vstávala ve čtyři v pět ráno a psávala u kuchyňského stolku do chvíle, než se ve vedlejší místnosti probudily a začaly hlásit o své děti. Tenze básní vzrůstala den ode dne a tempo práce se zrychlovalo; v posledních dnech života psala několik básní denně. Potom, 11. února 1963, pár hodin před tím, než měla ze zprostředkovatelny práce přijít australská au pair girl, která ji měla alespoň načas zbavit nejhorších starostí o domácnost, položila místo na polštář hlavu do plynové trouby. Chtěla odejít? Byla to jen další demonstrace?…”

Poezie Sylvie Plathové (1983)
in Sylvia Plathová, Ariel, Mladá fronta, Praha 1984

Andrej Platonov

“…Nezná ani dualitu tělesného a duševního. Udílí stejnou pozornost životu těla i životu srdce a duše. Ba co víc, nachází mezi nimi bezprostřední souvislosti, hlubší než zjištění, že zobrazením vnějších gest lze dojít k zachycení nejniternějších duševních hnutí. Odumírá-li tělo, odumírá i duše, jejich osudy jsou spjaty, a proto nejde mezi nimi o vztah „nízkého“ a „vznešeného“, „hříšného“ a „ušlechtilého“…”

Zrození mistra Andreje Platonova
in Andrej Platonov, Zrození mistra, Odeon, Praha 1974