Zivotopis

By admin

zabrana_hp1931
narozen 4. června v Herálci u Humpolce na Českomoravské vysočině Emanuelovi a Jiřině Zábranovým.

 

1940
rodina se stěhuje do svého domu na Vosmíkově ulici v Humpolci (viz HOST 1/2003).

 

1941
desetiletý Jan Zábrana si na stroji opisuje své první literární pokusy – „romány z Divokého Západu“.

 

1949
je zatčena Zábranova matka v rámci zátahu na národní socialisty.

 

1950
v květnu je Zábranova matka odsouzena ve vykonstruovaném politickém procesu.
v červnu Jan Zábrana maturuje na humpoleckém gymnasiu.
v září není přijat z kádrových důvodů na FF UK Praha, nastupuje tedy nouzově na pražskou bohosloveckou fakultu.

 

1951
v říjnu zatčen z politických důvodů Zábranův otec.

 

1952
v květnu je Zábranův otec odsouzen ve vykonstruovaném politickém procesu.
v srpnu nastupuje v Praze do dělnické profese.

 

1954
začíná se živit jako překladatel z povolání.

 

1956
první (?) doložená epizoda deprese.

 

1957
debutuje časopisecky jako básník.

 

1960
rodiče propuštěni na amnestii z politického vězení.

 

1963
svatba s Marií Leskovjanovou.

 

1964
narození dcery Evy.

 

1965
debutuje básnickou sbírkou Utkvělé černé ikony.

 

1969
poslední publikovaná báseň.

 

70. léta
upadá do těžké deprese, která se chronifikuje.

 

1976
onemocněl diabetem.

 

1984
3. září umírá v Praze na rakovinu.